Hopp til innholdet

Arbeidstilsynet vil gi strengere reaksjoner på brudd ved arbeid i høyden

Arbeidstilsynet gir klare indikasjoner på at de vil gi strengere økonomiske konsekvenser for ulovlig arbeid i høyden. Til og med bedrifter som får arbeidet sitt stanset grunnet overhengende fare for liv og helse må regne med en større reaksjon fra arbeidstilsynet i tiden fremover.

Slike overtredelser er selvfølgelig veldig alvorlig og kritikkverdige, noe arbeidstilsynet også mener. Bedrifter må derfor regne med reaksjoner på et minimum av 50.000 kroner med en øvre grense på 1,4 millioner kroner for brudd på reglementet rundt arbeid i høyden.

I 2016 ble det fattet 736 vedtak om stans ved overhengende fare, dette er alt for høyt! I tilfeller hvor en virksomhet blir stanset grunnet forhold som setter liv og helse i fare, er det som oftest andre kritikkverdige forhold innen f.eks HMS og internkontroll. Arbeidstilsynet sier de vil slå hardere ned på bedrifter med slike regelbrudd i tiden fremover, og bedrifter som tar sjanser med liv og helse må regne med en heftig bot og/eller politianmeldelse. Størrelsene på bøtene vil variere etter virksomhetens økonomi, alvorlighetsgrad og om det er første gang bedriften har et regelbrudd.

Alt for mange unge blir skadet på jobb

Så mye som 1150 arbeidere under 25 år blir skadet på jobb hvert år, ifølge tall fra SSB. Og hele 20 unge mennesker har mistet livet på jobb siden 2011. Dette er alt for mye! Flest dødsfall og ulykker skjer innen bygge- og anleggsvirksomhet, totalt 8 siden 2011. Til sammenligning er det til sammen 3 unge som har mistet livet på jobb innen jordbruk, skogbruk og fiske i samme periode.

Alle alvorlige ulykker skal meldes til arbeidstilsynet, og fordelingen av ulykker som blir meldt inn til arbeidstilsynet er som følger:

  • Fallulykker: 19%
  • Klemulykker 16%
  • Truffet av gjendstand: 16%
  • kutt: 16%

Merk: Informasjonen i denne artikkelen er hentet fra arbeidstilsynet.no og Gantic bloggen bare videreformidler informasjon fra følgende artikler: 

Ikke ta sjanser med liv og helse! Gantic Opplæring tilbyr opplæring innen fallsikring, personløftere, stillasbygger opp til 5 meter, stillasbygger opp til 9 meter, stillasbrukere, samt hms kurs for ledere og verneombud. Sørg for at dine ansatte har den opplæringen de trenger for å ta de riktige valgene for å forebygge ulykker og skader!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *