Hopp til innholdet

Arbeid i høyden

Arbeidstilsynet vil gi strengere reaksjoner på brudd ved arbeid i høyden

Arbeidstilsynet gir klare indikasjoner på at de vil gi strengere økonomiske konsekvenser for ulovlig arbeid i høyden. Til og med bedrifter som får arbeidet sitt stanset grunnet overhengende fare for liv og helse må regne med en større reaksjon fra arbeidstilsynet i tiden fremover.

Slike overtredelser er selvfølgelig veldig alvorlig og kritikkverdige, noe arbeidstilsynet også mener. Bedrifter må derfor regne med reaksjoner på et minimum av 50.000 kroner med en øvre grense på 1,4 millioner kroner for brudd på reglementet rundt arbeid i høyden.Les mer »Arbeidstilsynet vil gi strengere reaksjoner på brudd ved arbeid i høyden

Nifty SiOPS – Sikkerhetssystem mot ufrivillige operasjoner

 Lifter gir deg en sikker og effektiv måte å jobbe i høyden. Men, av og til kan operatører uheldigvis greie å posisjonere seg slik at de blir fanget mellom maskinen og omgivelsene rundt, og få overkroppen presset inn mot kontrollene. I ekstreme tilfeller kan dette resultere i at operatøren utfører ufrivillige operasjoner, og i verste fall presse operatøren og maskinen mot objektet som er i veien og forårsaker alvorlige skader på både maskin og operatør.Les mer »Nifty SiOPS – Sikkerhetssystem mot ufrivillige operasjoner

Trenger du en bomlift? Velg den riktige liften for din bedrift!

Lifter blir brukt på arbeidsplasser og fasiliteter ved et bredt spedt spekter av industrier rundt i verden. Spesielt bomlifter er et ideelt valg for oppgaver hvor du har behov for å løfte arbeidere, utstyr og materialer til steder som ligger ekstra høyt og gjerne er vanskelig og komme til for å få utført jobben.

To typer bomlifter dominerer markedet i dag: Bomlifter med knekkarms bom, og bomlifter med teleskopisk bom. Å velge den rette liften for ditt prosjekt vil ha en avgjørende effekt på hvor effektivt, sikkert og profitabelt du greier å fullføre dine oppgaver. Å vite hvilken forskjell det er på disse to lift typene vil hjelpe deg å ta den rette avgjørelsen.Les mer »Trenger du en bomlift? Velg den riktige liften for din bedrift!

Fallsikring – Grunnleggende informasjon for arbeid i høyden

Om man skal jobbe i høyden er det viktig å følge regelverket, både for arbeiderens sikkerhet og helse, og for bedriftens økonomi og omdømme. Det blir i Norge bare strengere og strengere regler rundt arbeid i høyden, og Arbeidstilsynet har gitt klare indikasjoner på de kommer til å trappe opp kontrollbesøk på arbeidsplassen, samt at de kommer til å øke summen av straffebøtene betydelig. Om man får besøk av arbeidstilsynet og det blir oppdaget brudd på loven når det kommer til arbeid i høyden må man forvente å få en bot på 50000 kroner eller mer. Og utgiftene stopper ikke der, man kan risikerer at alt arbeid blir midlertidig stoppet mens bedriften får krav om å rive/fjerne utstyr som ikke er godt nok, Samt å få på plass godkjent utstyr. Dette kan selvfølgelig få store økonomiske konsekvenser!
Les mer »Fallsikring – Grunnleggende informasjon for arbeid i høyden

En innledning i fallsikring og fallsikringsutstyr

Ulykker og risiko

En av de største grunnene til alvorlige skader og dødsfall på arbeidsplassen skjer på grunn av fall fra høyden. Når man jobber i høyden får ulykker uten bruk av fallsikrings utstyr umiddelbare og svært alvorlige konsekvenser, og ofte resulterer det dessverre i dødsfall. Så mye som 1 av 7 dødsfall på arbeidsplassen er et resultat av fall fra høyden.

Les mer »En innledning i fallsikring og fallsikringsutstyr